Informator
Kontakt
Godziny otwarcia
Udostępnianie
Usługi informacyjne
Regulamin
Cennik usług
Aktualności

Szkolenie biblioteczneNabytki
Biblioteki
UMCS

Dublety do przekazania
(lista z lipca 2015)


Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji) 
Wyszukiwarka naukowa PRIMO

Zgłoś swój e-mail!
Odpowiemy na pytanie
Usługi online, dokumenty
Katalog Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa

Lubelska
Biblioteka WirtualnaWyższe uczelnie
w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki i katalogi


w Lublinie
w Polsce
na świecie

Biblioteki Cyfrowe
Szanowni Czytelnicy!

Informujemy, że trwają prace nad konfiguracją nowego interfejsu katalogu BG UMCS.
Dotychczasowa wersja pozwala jedynie na przeglądanie zasobów Biblioteki bez możliwości zamawiania online.

   Od poniedziałku, 24.08. zamówienia na zbiory z magazynów będzie można składać w formie rewersów papierowych w odpowiednich agendach Biblioteki: Wypożyczalni, Czytelni Ogólnej i Czytelni Czasopism.

Podgląd konta Czytelnika będzie niedostępny - prolongaty możliwe tylko w Wypożyczalni.

W okresie przejściowym nie będą wysyłane e-mailowe powiadomienia o terminach zwrotu.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.Uprzejmie informujemy P.T. Czytelników
o godzinach otwarcia Biblioteki w okresie wakacji:


01.07. - 30.09.2015 r. czynna w godz. 8.00 - 15.00
(od poniedziałku do piątku)

UWAGA! We wszystkie soboty i niedziele wakacji Biblioteka zamknięta.

Godziny realizacji zamówień podczas wakacji:

Złożenie rewersu Realizacja
poniedziałek
do 7.30
do 12.30
po 12.30
od 11.30
od 14.00
od 10.30 nast. dnia
wtorek -piątek
do 7.30
do 10.00
do 12.30
po 12.30
od 10.30
od 11.30
od 14.00
od 10.30 nast. dnia
(od 11.30 w pon.)Zapraszamy do korzystania z multiwyszukiwarki PRIMO umożliwiającej równoczesne przeszukiwanie:

  • katalogu komputerowego
  • Biblioteki Cyfrowej UMCS
  • licencjonowanych zasobów cyfrowych zakupionych przez UMCS (elektronicznych książek i czasopism, bibliograficznych, faktograficznych i pełnotekstowych baz danych)
  • zasobów dostępnych w modelu Open Access.

Multiwyszukiwarka PRIMO wdrożona w Bibliotece UMCS jest modułem Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej integrującej przeszukiwanie zasobów cyfrowych bibliotek Lublina i Lubelszczyzny uczestniczących w projekcie LBW.


Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych
zaprasza studentów z niepełnosprawnością wzroku
do korzystania ze zbiorów
Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (więcej informacji).


INFORMACJE DLA STUDENTÓW,
SZKOLENIA BIBLIOTECZNE

Szkolenie Biblioteczne - jest obowiązkowe dla każdego nowo przyjętego studenta UMCS.
Szkolenie biblioteczne odbywa się w wersji on-line w obszarze Szkolenia ogólnouniwersyteckie.
Po zalogowaniu się i wybraniu szkolenia bibliotecznego należy zapoznać się z materiałem zawartym w poszczególnych lekcjach. (więcej >>)

Karta biblioteczna
Posiadanie ważnej karty bibliotecznej (konta bibliotecznego) jest niezbędne przy składaniu rewersów do wypożyczalni, dokonywaniu prolongat i wypożyczeń. Korzystanie z czytelni nie wymaga karty.

Zapraszamy do zapoznania się informacjami o wypożyczalni oraz o naszym katalogu komputerowym.


Zapraszamy do obszarów wolnego dostępu.

Organizacja wolnego dostępu do zbiorów została dofinansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę w roku 2012/2013.


Zdalny dostęp do e-źródeł

Biblioteka Główna UMCS dzięki zakupionemu systemowi HAN umożliwia korzystanie z licencjonowanych zasobów elektronicznych poza siecią uniwersytecką (np. z komputerów domowych).
Dostęp do baz danych, e-książek i e-czasopism z komputerów domowych mają obecnie pracownicy oraz studenci UMCS, posiadający ważne konto biblioteczne.
Hiperlinki do połączeń domowych zostały odpowiednio oznaczone na w/w stronach e-źródeł.
Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło (zwykle jest to nr PESEL).

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o sprawdzenie:

  • czy karta biblioteczna jest aktualna; jeżeli nie, należy udać się do Wypożyczalni BG UMCS w celu przedłużenia jej ważności (tel. 81 537 58 02, e-mail: cyrkul@umcs.lublin.pl); dostęp do HAN-a będzie możliwy następnego dnia po aktualizacji konta;
  • w przypadku innych problemów prosimy o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG UMCS: tel. 81 537 58 12, e-mail: u.poslada@umcs.lublin.pl


Zapraszamy do korzystania ze źródeł elektronicznych:

 - dostęp z UMCS do niemal 1500 książek naukowych w języku polskim.
Nowa wersja serwisu Ibuk Libra daje wiele możliwości pracy z tekstem (więcej informacji).
Połączenie domowe przez serwer HAN: udostępnione jest pracownikom i studentom UMCS; w oknie logowania należy wpisać dane swojego ważnego konta bibliotecznego.

Ebrary (ponad 70 zagranicznych książek elektronicznych, więcej informacji); - dostęp z sieci UMCS lub z domu;

MyiLibrary (ponad 80 zagranicznych e-książek) - dostęp z sieci UMCS lub z domu;

OECD Library (gdzie znajdziesz ponad 6 200 książek ekonomicznych wydanych przez OECD) - dostęp z sieci UMCS lub z domu;

A do Z (e-czasopisma i e-książki) - dostęp z sieci UMCS lub z domu;

SpringerLink Books - otwarty dostęp testowy w ramach krajowej licencji akademickiej do e-książek wydanych w latach 2010-2011.

Annales UMCS w wersji elektronicznej.

"Wychowanie Muzyczne"- jest jedynym ogólnopolskim periodykiem o problematyce powszechnej edukacji muzycznej. Jest przede wszystkim poradnikiem dla nauczycieli i instruktorów muzyki, ale i dla wszystkich zainteresowanych edukacją muzyczną i amatorskim uprawianiem muzyki. Czasopismo w wersji pełnotekstowej dostępne jest w sieci UMCS.
Dostęp domowy po zalogowaniu się: han.bg.umcs.edu.pl/han/wychmuz/

Biblioteka Cyfrowa UMCS (prawie 13 000 pozycji ze zbiorów Biblioteki);

inne biblioteki cyfrowe.


DLA PRACOWNIKÓW UMCS

Aktualizacja Bibliografii Publikacji Pracowników UMCS
Uprzejmie prosimy pracowników UMCS o dostarczanie wykazów publikacji za rok bieżący.

Samodzielne wprowadzanie bibliografii
Informujemy, że istnieje możliwość samodzielnego wprowadzania bibliografii do bazy Publikacji Pracowników UMCS.
Uprzejmie prosimy pracowników UMCS o wypełnienie i wysłanie elektronicznego zgłoszenia w celu uzyskania odpowiednich uprawnień.
Po zalogowaniu do FORMULARZA można będzie wpisywać zarówno aktualne, jak i archiwalne publikacje związane z osobistym dorobkiem naukowym od roku 1989, jednakże należy najpierw sprawdzić w bazie Bibliografii czy dany opis nie został wcześniej wprowadzony.

Zakup naukowej literatury zagranicznej i polskiej
Biblioteka Główna uczestniczy w zakupie zagranicznych książek potrzebnych do badań naukowych i dydaktyki. (więcej »)

Proponujemy zapoznanie się z prezentacją ostatnio zakupionych przez Bibliotekę książek zagranicznych.

Zapraszamy pracowników UMCS do zgłaszania zapotrzebowania na zakup książek niezbędnych w dydaktyce i pracy naukowej poprzez wypełnienie i wysłanie specjalnie przygotowanego formularza.Literatura dla potrzeb dydaktyki
Ponawiamy prośbę do kierowników jednostek naukowo - dydaktycznych UMCS o przekazywanie wykazów literatury niezbędnej do prowadzenia zajęć. (więcej »)

SYNABA
Tutaj można pobrać program służący do wypełnienia karty SYNABA: synaba.exe (1,6 MB) lub synaba.zip (640 kB)


(do góry)

    24.08.2015.